Cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu.

Další kartářky z ISIS

Příběh Milana

PŘÍBĚH MILANA

Milan Vávra byl donedávna venkovský čtyřicátník v plné síle, který měl své záliby, své sny, svoji práci a hlavně svoji rodinu (manželku a tři děti). Jeho aktivní život, kdy nerad marnil čas u televize a raději pořád něco kutil, mu však zásadně změnil život.

V sobotním odpoledni 28. Listopadu 2015 opravoval traktor a pro potřebnou součástku musel na půdu… Zde začíná smutný příběh. Po pádu z výšky cca 4 metrů skončilo vše, co bylo dosud samozřejmostí.

Po poskytnutí první pomoci byl letecky transportován na oddělení akutní medicíny ORIM v Brně, kde byl pro vážné poranění hlavy uveden do umělého spánku. Zlomenina klíční kosti (operována až po třech týdnech) obratle a lopatky nebyla tak závažná jako vysoký nitrolební tlak v důsledku silného krvácení do mozku. Pro uvolnění nitrolebního tlaku mu lékaři po týdnu odebrali část lebeční kosti, byla též provedena tracheostomie pro zajištění dýchání.

Po 14 dnech jej lékaři probudili z umělého spánku, na žádné podněty nereagoval, velký otok mozku způsobil utlačení mozkových buněk, které následkem toho odumřeli.

Dne 23. prosince Milana ve stabilizovaném stavu převezli na oddělení ARO okresní nemocnice v Třebíči, kde byla zahájena bazální stimulace, která je v těchto případech velice důležitou součástí léčby. Intenzivní bazální stimulací se podařilo to, v co původně nikdo nevěřil – obnovila se částečně hybnost levé poloviny těla. Milan v třebíčské nemocnici podstoupil zákrok, při kterém mu zavedli PEG, díky kterému je zajištěna výživa přímo do žaludku a zákrok na boční vyvedení močového měchýře.

Po ustoupení otoku mozku mu lékaři brněnské neurochirurgie navrátili odejmutou kost. Po pobytu na neurochirurgické JIP následoval převoz na chirurgickou JIP Třebíč, kde mu odstranili tracheostomii a mohl tak dýchat sám. Po měsíci byl, i přes pokusy ze strany blízkých o cokoli jiného, přeložen na pracoviště LDN.

Kdo někdy toto pracoviště navštívil a zná princip jeho fungování, jistě dá za pravdu, že skutečně nejde o oddělení, které by mohlo vést k pokrokům v tomto těžkém stavu. Každodenní náročné cvičení prováděné manželkou a hrstkou kamarádů postavilo Milana opět na nohy. Objevil se i verbální projev, bohužel bez schopnosti komunikace.

Po třech měsících pobytu na LDN byl podán návrh na umístění Milana do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Tomu chtěla manželka za každou cenu zabránit, protože by se zde dočkal medikačního tlumení výrazných psychických výkyvů, ale také s tím souvisejícího zastavení mírného pokroku ve vývoji prognózy.

27. 5. 2016 se Milan vrátil domů…

Absolvoval další různá vyšetření i lázeňský pobyt, který pro důvod nespolupráce (důsledkem těžkého poškození mozku) musel předčasně ukončit.

V současnosti je Milan doma v plné péči své manželky a okruhu svých nejbližších. Může omezeně chodit, však pouze za doprovodu, neboť není schopen samostatného myšlení a rozhodování. Nezvládne sám toaletu, mytí, jídlo… Zdravotní sestra zpočátku dojížděla každý den, v současnosti již pouze jednou týdně a na omezenou dobu. V případě, že manželka potřebuje odjet cokoli zařídit apod., je nucena zaplatit na smluvenou dobu asistentku. Tato péče není hrazena z pojištění a každý si dovede představit jak je její financování náročné pro ženu, která nemůže pracovat, stará se o nemocného manžela a tři školou povinné děti.

Současný zdravotní a sociální systém nezahrnuje péči o takto postižené pacienty, veškerá tíha a náklady takové péče dopadají na rodinu a zejména na Milanovy nejbližší. Rodině by také velmi pomohlo, kdyby část péče o Milana, alespoň na několik týdnů v roce, mohla být zajištěna externě.

Přes vše jmenované však stále věří… Možná v zázrak, možná v sílu, kterou jí dávají ty malé pokroky, kterých díky své vytrvalosti a lásce dosáhla. Každopádně – věří a bojuje. Pojďme se zamyslet, zda ji v tom boji můžeme podpořit.

Napsal kamarád

 

Psychické vypětí a minimální prostor na odpočinek a trávení času mimo domov kompenzuje Milanova manželka tvorbou keramiky, chybí jí však vypalovací pec, ve které se keramika dokončuje. Materiál a glazury se částečně uhradí drobným prodejem výrobků.

 

ANDĚLÉ PRO MILANA
DANDYHO
č. ú. 2701244592/2010
Kontakt na manželku:
Jitka Vávrová
Chroustov 8
67552 Lipník
Tel.: 776086835
E-mail: jivach@seznam.cz