Kartárky online

Veštba z kariet a prastará múdrosť

Ak sa pustíte do veštenia z kariet, pamätajte na prastaré pravidlo mágie: „To čo urobíte, sa Vám dvojnásobne vráti.“ To nie je výmysel, ale prastará skúsenosť. Dávajte vždy viac, než beriete.

Problém pri veštení z kariet môže vzniknúť tým, že môžeme veštbu ovplyvniť. Kto si overí, že mu karty vravia to, čo chce počuť, nie správny výsledok. Je dobré, aby prvá otázka znela: Ako si želám, aby to dopadlo?, a až potom: Ako to dopadne? Niekto zasa nemusí byť s výsledkom veštby spokojný a môže skúšať šťastie znova a aj tu hrozí, že nám až na druhý raz karty ukážu, čo si prajeme (pokiaľ sme neboli spokojní s predchádzajúcou veštbou a s novou veštbou áno). V prípadoch, kedy si môžeme myslieť, že výsledok ovplyvníme (to hrozí vždy, keď vykladáme karty niekomu nám blízkemu, komu kladný výsledok želáme), je dobré nechať vytiahnuť karty týmto človeku. Ak ťahám viacero kariet, nie je dobré vopred vedieť, aké karty ťaháme, preto karty obraciame, až keď sú vyložené všetky, lebo pokiaľ uvidíme, že ťaháme zlé karty, môžeme ovplyvniť ťah ďalších kariet.

Je dobré si položiť vopred otázku, či to a to viem, môžem v tento okamih atď. a vyložiť karty pred samotnou veštbou, resp. odpoveďou kariet na túto otázku.