Kartárky online

VEŠTENIE A MÁGIA – autor: Jan Černý

Snáď každý neraz zatúži poznať svoju budúcnosť. Niektorí o tom uvažujú len v myšlienkach, iní to preberajú so známymi, ďalší sa zasa vydajú hľadať „veštecké služby“. Takýchto foriem vešteckých služieb a ponúk je celý rad. Niektoré z nich Vám tu v krátkosti predstavíme.

Predstavenie mágií

Chiromantia

Tento termín označuje odhaľovanie budúcnosti z ruky. Hlavným aspektom je určenie dominantnej ruky (tá, ktorú používame) a pasívnej ruky. Azda najviac je diskutovaná čiara života alebo tiež línia života, ktorá vedie od počiatku dlane k vrcholu medzi palcom a ukazováčikom. Podľa jej vzhľadu možno usudzovať na priebeh života daného človeka. Nachádza sa na dominantnej ruke.

Veštecké karty

Existuje veľa druhov vešteckých kariet a takisto mnoho výkladov kariet daného typu. Väčšinou sa karty zameriavajú na zodpovedanie otázky, ktorú si posudzovaný želá poznať. No takisto môžu i naznačiť vývoj v budúcnosti daného človeka. V prípade kariet nie je treba využívať špeciálne služby iných veštcov, k dostaniu v obchodoch sú tiež rozličné modifikácie kariet odhaľujúcich budúcnosť (napr. tarotové karty).

Krištáľová guľa

Veľmi zvláštny a svojím spôsobom špecifický druh veštenia je krištáľová guľa. Tu sa bez účasti vešteckého odborníka nezaobídete. Na internete je niekoľko osôb, ktoré túto formu veštenia ponúkajú. Najprv vždy musí veštec vyvolať obrazy v krištáľovej guli a až na základe ich zjavenia môže interpretovať budúcnosť.

Kyvadlo

Kyvadlo sa dnes teší veľkej obľube, mnoho ľudí využíva kyvadlo na stanovenie diagnózy chorého. Rovnako tak sa používa pri nadviazaní komunikácie so svetom mŕtvych. Každé kyvadlo je zavesené na 15 až 20 cm dlhej niti. V súčasnosti sa dá zakúpiť, alebo trebárs vyrobiť si vlastné.

Drahé kamene

Využíva sa hneď niekoľko druhov kameňov. Každý z nich má svoje špecifické účinky. Podaktoré z nich sú schopné vyvolávať aj veštecké sny. Iné zasa slúžia ako ochrana proti zlým silám a negatívnym energiám.

Snár

Po kartách vari najznámejší typ vešteckej mágie. Snár sa dá zakúpiť v každom bežnom väčšom kníhkupectve. Podľa toho, čo sa nám práve v noci snívalo, si vyhľadáme daný jav v snári a ten už sám prezradí posolstvo sna.