Kartárky online

Veštenie budúcnosti z kariet

Od nepameti ľudia túžia poznať svoju budúcnosť, odhaliť to čo ich v najbližšom čase čaká a neminie. Ľudia si mylne predstavuju ze veštenie odhali ich osud ktorý je dany, osudovo toho máme dane popravde veľmi málo. Sami sme strojcami svojho života je to v nás a našich rozhodnutiach či konaní vedomom alebo nevedomom. Veštenie nám ukazuje momentalny stav a ako dopadneme keď ďalej budeme pokračovať na ceste života po ktoréj momentálne kráčame.

Veštenie nám ukazuje možnosti ktoré máme a čo by pre nás bolo vhodné vykonať alebo zlé okolnosti ktoré by sme mali zmeniť. S tým vedomím a znalosťami by sme sa dokázali vyhnúť zlým okolnostiam a zvrátiť tak osud ktorý čaká na ceste po ktoréj momentalne kračame. V rozných dobách, kutúrach a národoch boli ľudia s magickým darom veštenia a vykladania osudu, odhaľovali rúško tajomstva osobám, ktoré ich vyhľadali s prozbóu o radu či pomoc. Budúcnosť určovali podľa planét, kariet, krištálovej guli, ohňa či iných praktýk, ktoré sa rokmi menili a zdokonaľovali.

Veštenie je v pravom slova zmysle nazeranie do budúcnosti. Taktiež je to však spôsob, ako sa pozrieť do minulosti (vrátane minulých životov), a tak pochopiť udalosti a situácie, ktoré sa nám dejú práve teraz. Ide tiež o jav umožňujúci prijatie súčasnosti ako takej. Veštením teda vieme akceptovať to, čo sa už stalo, tolerovať momentálny stav a pripraviť sa na záležitosti budúce. Nech však prognózy ukážu čokoľvek, vždy si náš život vieme upraviť podľa svojich predstáv.

Vyššie sily nám totiž denno-denne ponúkajú nespočetné množstvo variantov, alternatív a ciest. Stačí si vybrať. Vďaka vešteckým metódam dokážeme odhaliť tie možnosti, ktoré sú v danej chvíli - čiže tu a teraz - pre nás najprijateľnejšie. Veštenie nájde odpoveď na akúkoľvek otázku. Môže byť úplne presné - zamerané na fakty, dátumy, striktné udalosti, ale aj filozofické a psychologické. Vždy také, aké potrebujeme. Pri vykladaní kariet, práci s kyvadlom či komunikácii s astrálnymi bytosťami sme pod Božou ochranou, takže strach nie je na mieste. Veštiť treba s láskou a radosťou v duši.